Kylmäsyöttölaitteet

Korkealaatuinen asfalttimassa syntyy kiviaineksen oikealla annostelulla ja tasaisella syötöllä. Amomaticin kylmäsyöttölaitteissa annostelu onnistuu sekä automaattisesti että käsiohjauksella.

Jokaisen kuljetinhihnan nopeutta on mahdollista säätää erikseen tai yhtäaikaisesti. Kylmäsyöttölaitteemme voidaan varustaa myös lämmityselementeillä ja suojilla, jotka mahdollistavat tuotannon alle 0° C lämpötiloissa.

Tarkasti suunniteltu rakenne

Amomaticin kylmäsyöttölaitteiden siilojen poikkileikkaus on suunniteltu minimoimaan kiviaineksen kasautuminen siilojen seinämiin. Lisäksi kuljetushihnat on varustettu reunavalleilla ja virtausmittareilla. Hienoimman lajikkeen siilossa on tärytin vakiovarusteena.

Työturvallisuuden takaamiseksi kylmäsyöttölaitteet on varustettu suojaverkoilla ja -kaiteilla. Lisäksi kaikkien siilojen päällä on suojavälpät.