Kierrätysasfaltin (RAP) käsittelyä täysin uudella tavalla

AmoPepper prosessi mahdollistaa isompien kierrätysasfalttimäärien käytön asfaltin valmistuksessa ja tämän avulla saavutetaan taloudellisia etuja kuin myös energiaa säästyy lopputuotteen laadun kärsimättä. Prosessi tehdään kolmessa vaiheessa: materiaalin erottelu – seulonta – puristaminen.

Materiaalin erottelu

RAP erotellaan käyttämällä modifioitua vertikaalista iskumurskainta. Materiaalit seulotaan ja jaetaan koon mukaan. Kiviaines erotellaan omiksi kasoikseen ja hienoin bitumia sisältävä kiviaines siirtyy puristimeen prikettien valmistusta varten.

Bitumipriketit

Puristetut bitumipriketit tuovat mukanaan monia etuja. Pyöreä muoto ja kiinteä rakenne tekevät priketeistä helposti varastoitavia ja kuljetettavia, näin yksi AmoPepper laitos voi palvella useita eria asfalttiasemia. Priketit eivät sisällä kosteutta ja eivät vety, pitoisuudet on helppo selvittää normaaleilla laboratoriotesteillä. Valmiit priketit voidaan ottaa käyttöön syöttämällä ne suoraan sekoittajaan muuttamatta tuotannon parametrejä. 

AmoPepper on ratkaisu moniin tunnettuihin RAP ongelmiin 

Asfaltin valmistajien ei enää tarvitse uudelleenlämmittää RAP materiaalia tuottaakseen siitä uutta asfalttia. Lisäksi tuotantoprosessiin voidaan syöttää enemmän RAP materiaalia kuin aikaisemmin. Koska bitumipitoiset briketit voidaan tutkia laboratoriossa tarkasti, valmistajilla on jatkossa selvä kuva minkälaista materiaalia syötetään valmistusprosessiin. 

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Merkittäviä energiansäästöjä 
  • Mahdollistaa suuremmat RAP pitoisuudet uudessa asfalttimassassa 
  • Priketit on helppo varastoida ja kuljettaa
  • Lajiteltu kiviaines on hyvälaatuista ja sitä voidaan käyttää monissa kohteissa 
  • Aseman osat on integroitu CSC hyväksyttyihin merikontteihin ja sitä on helppo liikutella
  • Kustannustehokas RAP materiaalin käsittely