Näitä noudatamme joka päivä

Arvojemme tarkempi kuvaus

Jatkuva kiinnostus asiakkaista

  • Seurataan jatkuvasti asiakkaan liiketoimintaa, ollaan yhteydessä asiakkaaseen, kysytään asiakkaan tarpeita, ehdotetaan uusia ratkaisuja. Vastataan asiakkaiden kysymyksiin mahdollisimman nopeasti.

Oma-aloitteinen toiminta – tavoitteena parempi tulos

  • Jokainen ottaa vastuun omasta tekemisestään ja toimii yhtiön strategian mukaisesti siten, että kaiken toiminnan tarkoitus on parantaa koko yhtiön tulosta pitkällä ajalla.

Avoimuus, luottamus ja myönteinen huumori

  • Kerrotaan ja jaetaan toisille työntekijöille avoimesti kaikkia Amomaticiin liittyviä asioita. Luotetaan työkaveriin ja hänen tekemiseensä ja toimitaan luottamuksen arvoisesti. Jokainen huolehtii osaltaan siitä, että työssä viihdytään ja sinne on mukava tulla. 

Innovatiivisuus ympäristöä arvostaen

  • Keksitään uusia ratkaisuja tuotteisiin, palveluihin, toimintatapoihin ja menetelmiin huomioiden kaikissa ympäristö. Pyritään kaikella toiminnalla vähentämään ihmisille ja luonnolle aiheutuvia haittoja.