Amomatic höga stationära asfaltverk

Våra stationära hög-modells asfaltverk är den perfekta lösningen för tillverkare som behöver stor produktionskapacitet men har tillgång till begränsat utrymme.

Den utrymmessparande konstruktionen hos Amomatic H asftverk, gör dem speciellt bra lämpade för tätt bebygda områden. Designpolicyn bakom verket ger också en hög miljövänlighet utan kompromisser, preciserad utsläppskontroll och möjlighet till använding av miljöbränslen.

Tillförlitlighet och Mångsidighet

Våra stationära H-verk är byggda för att vara tillförlitliga i de mest extrema hörhållanden runt om i världen. Amomatics lösningar minimerar driftstopp och ger tillverkare möjligheten att producera flera olika asfaltmassor enilgt deras behov.

Produktionskapacitet

160 t/h
200 t/h
240 t/h
300 t/h

Sandardkonfiguration