Amomatic AmoBio

Amomatic ger möjligheten till att använda biobränsle på asfaltverk. Vårt miljömedvetna och kostnadseffektiva bränslesystem minskar produktionen av koldioxidavtryck och erbjuder en mängd andra fördelar för tillverkarna.

Amomatics lösning för användning av diverse biobränslen anpassas alltid enligt verk och lokalt regelverk. Genom användning av biobränslen kan ett asfaltverks CO2 utsläpp reduceras upp till 90 %.

Straightforward installation

AmoBio är lätt att integrera till existerande asfaltverk. Kostnaderna för konverteringen är låga och det är möjligt att använda olika biobränslen, som exempel vegetariska oljor från matindustrin.

Biobränsle alternativ

  • Vegetariska oljor
  • Tallolja
  • Djurfett och oljor
  • Pyrolysolja
  • Biodiesel