Amomatic asfaltblandningstorn

Amomatics blandartorn är utvecklade för de mest krävande nordiska förhållanden. De kan hantera även de hårdaste stenkvaliteterna.

Våra utbud av blandartorn kommer i kapaciteter upp till 300 t/h. Deras moduler är designade för att vara lätta och snabba att montera och demontera.

Blandartornen kan vara utrustade med axelsikt eller genomslagssikt. Varmfickorna är utrustade med nivåmätning som kan kopplas till AmoControl -styrsystemet.

Hållbar konstruktion

För att uppnå best doseringsnoggrannhet, är doseringsluckorna försedda med tvåstegs öppning. Alla delar som blir utsatta för högt slitage skyddads med hjälp av Amomatic Antiwear System.

Amomatic blandartornets stenmaterial vågar, är fullständigt slutna och dammtäta. Vågarna är försedda med fyra vågceller och med två pneumatiska drivna luckor, för snabb tömning till blandaren.

Fillervågarna har tre vågceller och är försedda med pneumatisk drivna klaffventiler.

Bitumenvägningen sker i en isolerad tank. Alla rörledningar, ventiler, pumpar och tanken är eluppvärmda. Tanken är försedd med tre vågceller.