Amomatic rökgas dammfilter

Amomatics filter uppfyller alla utsläppskrav runt om i världen. Hög kvalitet på materialen och ytbehandling kombinerat med utmärkt isolering garanterar en lång livstid.

Mellan och övre delarna av filtret är tillverkat av Corten-stål. Värmetålig målfärg används på alla stålytor, som kommer i kontakt med de varma rökgaserna.

Rökgasfläktens hastighet styrs med frekvensomvandlare, detta garanterar energieffektiv drift, låg ljudnivå och lång livstid på fläkten, samtidigt som det optimerar torktrummans drift.

Amomatic Soft-Clean Metod

Våra torrdamms-filter förses med tredelade Nomex-filterpåsar med ramar av aluminium. Rengöringen av filterpåsarna styrs med mätning av tryckskillnaden mellan filterpåsarna. Rengöringen startas automatiskt och endast då det behövs, vilket minimerar slitage av filterpåsarna.

Filterpåsarna är lätta att byta ut via gångjärnsförsedda luckor på filtrets tak. Den insamlade dammet samlas upp av skruvar som leder det till pneumatisk transportör till lagersilo.