Amomatic kalmmatare

Produktion av högklassig asfaltmassa garanteras då stenmaterialet är rätt proportionerat med smidigt flöde. Amomatics kallmatare kan styras automatiskt eller manuellt av operatören.

Det går att kontrollera materialflödet separat från varje ficka, eller från alla samtidigt.

Kallmataren kan anpassas också för drift i kalla vinterförhållanden, med hjälp av till exempel elektriska värmare och vintertäckning.

Byggkvalitet

Fickornas form i kallmataren förhindrar välvning av materialet. Alla bandmatare är försedda med väggar samt flödesindikatorer. Finmaterialfickan utrustas också med vibratorer.

Alla Amomatic kallmatare är försedda med galler på alla fickor, samt räcken för att garantera arbetarna säkerhet.