Amomatic Oy är en finsk tillverkare av asfaltverk och marknadsledare i de nordiska länderna. Alla våra produkter kombinerar modularitet och miljövänlighet med det senaste tekniken.

Vårt företag har sina anor i år 1919 då en smedsaffär grundades med namnet Vähäsilta. Under företagets långa historia har vi producerat allt från järnbalkar till ubåtsstommen - ett testament på vår mångsidighet.

Sedan 1960-talet har Amomatic specialiserat sig i tillverkning av asfaltverk. Vi fortsätter utveckla nya innovationer i modularitet och mobilitet, samt också digitalisering och miljövänlighet.