Asfalt återvinning med Amomatic

Amomatic erbjuder flera olika lsöningar för användning av återvunnen asfalt i asfaltverk.

Återvinning av asfalt är just som namnet antyder: återanvändning av asfalten från vägar och gårdar.

Den vanligaste metoden idag är varm-återvinning av asfalt. Med denna teknik värms den återvunna asfalten före det blandas med nya varma stenar.

Många fördelar med återvinning av asfalt:

  • Det sparar på naturresurserna
  • Lägre kostnader
  • Förhindrar att stora mängder gammal asfalt samlas på avstjälpningsplatser

Miljö- och kostnadsbesparingarna är tydliga. Att kasta bort använd asfalt och byta ut de för ny materia skapar problem med avfall och är slöseri av resurser, medan återvinning reparerar den existerande asfalten.

Amomatics återvinnings apparatur har utvecklats och testats för att klara av kraven för moderna asfaltverk, ett miljö- och kostnadseffektivt sätt att spara naturresurser. Vi har flera års erfarenhet med användning av återvinning i skandinaviska asfaltverk. Det är möjligt att tillföra över 60 % återvinning i ny asfalt, och även mera ifall recepten och de lokala förordningarna tillåter detta. Den modulära konstruktionen på vår återvinnings apparatur gör dem lätta att transportera och integrera till olika asfaltverk. Utrustningen levereras med egen el-central och AmoControl styrning.