Amomatic digitaliserade lösningar för asfaltproduktion

Amomatic är en pionjär inom digitaliseringen av asfalttillverkningen. Våra anläggningar levereras med avancerade kontroll- och övervakningssystem som garanterar effektiviteten och tillförlitligheten av produktionen långt in i framtiden.

Tillverkningsprocessen på våra asfaltverk styrs av den skalbara och felxibla AmoControl -styrsystemet. Teknologin i styrsystemet baserar sig på komponenter från Siemens Simatic PCS7 DCD.

Vi uppdaterar och utvecklar konstant våra digitala lösningar, för att hämta nya funktioner som ökar effektiviteten i asfaltproduktionen. Som exempel på detta vår AmoWeb applikation, som möjliggör produktionsstyrning med både dator och mobilenheter.

Teknik i nästa nivå

Amomatics digitala verktyg ger mera än endast enkel övervakning och styrning. Vår AmoTrack-teknologi ger tillverkare möjligheten att följa med beläggningen i realtid, vilket försäkrar effektiv och högkvalitativ produktion. Stor omsorg har gått in i programvarudesignen, vilket gör våra applikationer både användarvänliga och effektiva.

Digital möjligheter för asfaltindustrin

  • Skalbar processtyrning
  • Integrerade applikationer i existerande system
  • Övervakning i realtid av tillverkning och beläggning
  • Automatisk kvalitetskontroll
  • Klart användarvänligt gränssnitt på datorer och mobila enheter