Miljövänlighet och ekologisk hållbarhet

Amomatic strävar till att göra asfalttillverkningen så miljövänligt som möjligt. Våra lösningar inkluderar LTA-tillverkningstekniker och även innovationer för användning av olika slags biobränslen och utsläppskontroll.

Med Amomatics produkter behöver ni inte kompromissa mellan kvalitet eller miljövänlighet. Våra lösningar är alltid designade för att vara både hållbara och miljövänliga, därför strävar vi till att erbjuda morgondagens ekologiska teknologi redan idag.

Sänkta konstndader och utsläpp

Energieffektivitet är en av nyckelfunktionerna i Amomatics produkter. Kombinerat med våra olika applikationer ger det asfalttillverkare konkurrensmässigt bra ställning både finansiellt och ekologiskt. Vår kontinuerliga produktutveckling strävar till exempel att öka möjligheten för energiåtervinning och bättre ekonomiska lösningar för olika biobränslen.

Framåttänkande i utsläppskontroll

Amomatics kontinuerliga utsläppsanalysering fungerar i både mobile och stationära asfaltverk. Med vår avancerade lösning kan vi till exempel kalkylera de CO2 utsläpp som uppstått under verkets livstid före mätningen. Detta möjliggör att ni kan förutsäga och ta i beaktande på förhand till exempel nya luftkvalitets- eller utsläppskrav.

Asfalt återvinning

Genom att återanvända asfalten från vägarna kan man uppnå flera fördelar för både tillverkare och miljön. Amomatics återvinningslösningar sparar på naturen, samtidigt som det höjer kostnadseffektiviteten och sänker koldioxidavtrycket som uppstår, samt sänker behovet på att använda avstjälpningsplatser. Allt detta kan förverkligas lätt också till existerande asfaltverk.