Modularitet hos Amomatic asfaltverk

Amomatics satsasfaltverk är modulära i sin konstruktion. Detta gör dem mycket effektiva att montera och förflytta.

Modulerna i våra asfaltverk är designade för att ha så få lösa delar som möjligt. Som exempel har vi minimerat mängden bultkopplingar, för att göra monterbarheten mycket enkel. Modulerna transporteras enkelt från ställe till ställe med trailers, som sänker utmaningarna i logistiken.

Lätt monterbarhet

Enkel montering är en nyckelfunktion i Amomatics asfaltverk. Alla våra huvudmoduler har en eller flera lyftöglor. Stödbenen, servicesplattformar och räcken är konstruerade med gångjärn, som minimerar mängden lösa delar. Med de flesta av våra modeller kräver ingen svetsning eller betongfundament.

Pålitlig transportbarhet 

Amomatic levererar också mobila asfaltverk. Dessa kan vara försedda med till exempel hjul eller byggda in i CSC-godkända containers för att underlätta transporter. I dessa modeller är alla elektriska kopplingar försedda med uttag och pluggar. Våra moduler är designade för att vara hållbara i skandinaviskt klimat, detta gör dem tåliga även i krävande omständigheter.