AmoFoam - WMA/LTA lösning från Amomatic

Amomatic’s solution for producing WMA/LTA asphalt mixes enables manufacturing in significantly lower temperatures. The advantages range from energy savings and reduced emissions to increasing the lifespan of the asphalt plant.

AmoFoam är ett kompakt skumbitumenpaket för warm mix asfalttillverkning. Teknologin sänker temperaturen på asfalttillverkningen och vid beläggningen genom att spruta in vatten med högt tryck samtidigt med bitumen. Bitumenskummet som bildas sänker viskositeten och förbättrar dess täckning på stenmaterialet.

Nytt asfaltverk inte ett måste

Redan existerande asfaltverk kan uppgraderas till att hantera WMA/LTA massor med vårt AmoFoam system. Detta är således den perfekta lösningen för tillverkare som vill modernisera deras asfaltverk, med ett kostnadseffektivt och ekologiskt alternativ. AmoFoam är också lätt att integrera i AmoControl eller andra styrsystem.

Fördelar

  • Lägre energibehov tack vare lägre värmekrav
  • Minskade CO, CO2 och NOx utsläpp
  • Lättare kompaktering av asfaltmassan
  • Arbetarna utsätts för lägre mängd rökgaser och andra aerosoler
  • Förlängd beläggningstid i kalla förhållanden