Direktmatning av återvinning till blandaren

En lösning till användning av återvinning är att tillsätta det kallt utan förvärmning direkt till blandaren. En enkel lösning för tillverkare som inte använder stora volymer av återvinning i sin produktion.

Tillsättning av återvinning direkt till blandaren fungerar så att först vägs upp den mängd av kall återvinning som skall tillsättas och efter kör en bandmatare in det till blandaren. Direktmatningsmetoden rekommenderas för tillverkare med liten volym av återvinning i deras asfaltproduktion.

För större volymer av återvinning vid produktion, rekommenderar vi parallelltrumma.

Standard konfiguration

  • Kallmatare med vågband
  • Bandmatare till blandare

Den modulära konstruktionen medför lätt transport och montering av delarna till existerande asfaltverk. Många egenskaper kan också skräddarsys enligt era behov.