Föryngring av återvinning med rejuvinator

Användning av återvinning medför sina egna utmaningar. En lösning som vi offererar är en tillsättning av rejuvinator till återvinningen, som ger nytt liv åt gammal bitumen.

Bitumen i återvunnen asfalt har utsatts för många element som har föråldrat det och försämrat dess egenskaper. Amopmatics rejuvinatorlösning hjälper tillverkare att återställa de kemsika egenskaperna som gammal bitumen i återvinning har förlorat. Detta ger många fördelar både i kvalitet och affärsmässigt, samt bättre arbetsomständigheter för beläggningspersonalen.

Doseringssystem för rejuvinatorer

Amomatics lösning för rejuvinatortillsättning garanterar en jämn tillförsel och blandning i återvinningssatsen. Rejuvinatorn doseras alltid i förhållande till tilsatt återvinning, som ger den bästa lösningen för varje tillverkad sats.

Vår lösning inkluderar en variation av olika volymer på behållarna, från 1 m3 till 2 x 47 m3. Dessa kan även användas som bitumentankar.