Återvinnings parallelltrumma

Genom att man förvärmer återvinning i en parallelltrumma är det möjligt att använda mera än 60 % återvinning i produktion av ny asfalt.

En parallelltrumma värmer upp återvinning i en egen torktumma, parallellt med torktrumma för stenmaterialet, som ger bra styrning av uppvärmingsprocessen. Denna lösning är bäst för tillverkare som tillsätter stora volymer av återvinning dagligen till sin asfaltproduktion.

Processen fungerar så att, återvunnen asfalt värms upp i en egen torktrumma, avgaserna leds till torktrumman för stenmaterialet. Den uppvärmda återvinningen lagras i en mellanlager, från vilken det vägs upp rätt mängd återvinning som sedan förs med skru in till blanderen. Den exakta mängden av återvinning vägs upp separat för varje stas av ny asfalt som blandas.

Standar konfiguration

  • Kallmatare med frekvensstryd matarband
  • Bandmatare till elevator
  • Elevator
  • Frekvensstyrd torktrumma för återvinning
  • Buffer silo
  • Våg
  • Skruv till blandare
  • Electrisk värmning av mellanlager, våg och skruv
  • AmoControl-styrsystem