Amomatic AmoCEMS, utsläppsövervakning

Compact continuous emission measuring system designed specifically for both mobile and stationary asphalt plants. Amomatic’s solution combines field-proven technology with exact sampling in all conditions.

AmoCEMS förser er asfaltverk med extra skydd och energieffektivitet, samtidigt som det gör er tillverkningsprocess mera miljövänligt.

Mätsystemet är försett men automatiserade alarm och avstängning. Den känner av ifall något gått fel i processen och minimerar skadorna som kan uppstå. Noggrann mätning av bränsleåtgången garanterar att verkets effektivitet är optimalt, vilket sänker tillverkningskostnaderna för asfalt.

Prov klimatenhet och analysator

AmoCEMS’ PTFE provtagningslinje är uppvärmt och möjliggör programmerbar temperaturkontroll med alarm. Detta försäkrar att provet stannar i gastillstånd när det når klimatenheten (Sample Conditioning Unit) som uppehåller rätt tillstånd på provet (Sample Conditioning Unit). Temperaturen på provtagningslinjen kan ställas in mellan 0° C och 200° C, med 100 W/m värmeelement.

Klimatenheten för proven förser analysatorn med torra och partikelfria prov. De låga underhållskraven och felsäker drift med fukt och flödesuppföljning.

Systemet är förset med fristående multipel-gas analysator, som ger konstant mätning på fem olika gaser (CO, CO2, NO, NO2, SO2,). AmoCEMS använder också paramagnetiskt syreanalysering, och en stråles icke-dispersiv optiskt filter teknologi (NDIR).

Provtagare och partikelövervaknings system

Analysatorn kommer utrustat med en 1,3 m provtagare, med snittat filter och en DN65PN6 fläns som processanslutning. Provtagarens maximala driftstemperatur är 600° C.

AmoCEMS har också QAL1 certifierat partikelövervaknings system, som fungerar med ett patenterat elektrodynamisk mätningsprincip. Detta gör dess drift underhållsfritt. Partikelövervaknings systemet har ett certifierat mätområde på 0-15 mg/m2 och förmåga att analysera inom 0-100 mg/m2. Maximalt drifttemperatur är 400° C.

Partikelövervaknings systemet har ett R1 ½” process anslutning, men det rekommenderas att utrusta det med ett DN65/PN10 fläns till pipan.