Asfaltverkets styrsystem – AmoControl från Amomatic

Amomatics asfaltverk kommer försedda med en integrerad processtyrning, AmoControl. Med toppmodernt teknologi är det en viktig del av ett modernt och kostnadseffektivt asfaltverk.

AmoControl går att skala och är flexibelt, det baserar sig på Simatic PCS7, ett framtidsinriktat styrsystem och komponenter för fullständig integrerad automation.

Vår lösning förser er med allt ni behöver vid automatiserad produktion av asfalt. Alla komponenter är perfekt matchade och integrerade till varandra, för att skapa ett homogent styrsystem.

Systemets arkitektur och hårdvara

AmoControls systems arkitektur gör det möjligt för er att styra er verk effektivt under hela dess livstid. Detta inkluderar planering, konstruktion, idrifttagning, driftutbildning samt underhåll. Systemets flexibilitet medföljer att man kan lätt modifiera existerande apparatur eller lägga dill egenskaper. 

Hårdvaran består av hållbara industriella komponenter, från en av de världsledande tillverkare. Amomatic använder också för industriella omständigheter anpassade datorer, programmerbar logik från Siemens och avbrottfri strömförsörjning (UPS).

Lokalnätverk med Ethernet teknik gör det lätt att koppla in olika valfri apparatur till systemet. Dessa inkludera till exempel fjärrdataterminaler, fordonsvågar och fordonsidentifierings lösningar.

Systemets mjukvara

AmoControl använder Microsoft Windows 7 som operationssystem. Detta garanterar användarvänlighet och breda möjligheter för framtida expansioner.

Systemet levererar med inbyggt Amomatic Web Interface, den ger personalen möjlighet att övervaka tillverkningsprocessen, modifiera recept och stassekvensser. Den ger också information i realtid och sparar den relevanta produktionsinformationen.

Mjukvaran kan skräddarsys med tilläggsfunktioner, till exempel med AmoFoam och AmoCEMS. Olika processer kan också styras och övervakas på distans med hjälp av internetanslutning. Användarspecifika lösenord och effektiva brandväggar skyddar systemet från obehöriga.

Fältintegration och diagnostik

AmoControls Simatic PCS7 är optimerat för integration av distribuerade fältanläggningar till processtyrning. Detta är möjligt med hjälp av den enkla, hållbara och pålitliga PROFINET teknologin. Samma teknologi används runt om i världen i flera olika process-, produktions- och hybridindustrier.

PROFINET kan användas för input och output av logistik, samt för primära och sekundära processer. Teknologin sänker anskaffnings och underhållskostnader, samt möjliggör enkelt och problemfritt utbyte av fältanläggningar.

Det integrerade systemet utför självtester kontinuerligt och självdiagnostik för att försäkra dess säkerhet.

Underhåll

Amomatic levererar fullt underhåll på alla vis; konfigurering, idriftsättning och stöd. Snabbleverans av reservdelar, reparations tjänster och moderniseringar är tillgängliga.

Det mycket sofistikerade AmoControl -systemet gör att våra specialister kan göra diagnostik och modifieringar på distans. Kunskap om automations-, elektricitets- och mekaniska experter är till ert förfogande, till exempel vid behov av skolning av er personal.