Amomatic AmoTrack, spåra den tillverkade asfalten!

Vår digitala spårningssystem ger asfalttillverkarna möjligheten att uppfölja och övervaka beläggningsprocessen i realtid. Den ger också möjligheten att uppfölja kompositionen av den tillverkade asfalten.

Operatören på asfaltverket kan se i realtid när den tillverkade asfalten anländer till beläggaren. Han kan även lätt kommunicera med personalen i beläggningen, som sänker behovet till telefonsamtal. Detaljerad information av lastning och avlastning kan får automatiskt eller manuellt.

Med AmoTrack har beläggningspersonalen en direkt koppling till tillverkningen vid asfaltverket. Med hjälp av en tablett, kan man lätt se var och när lastbilarna har avlastats, och detta registreras endast med ett tryck på en knapp. Kommentarer kan också skickas eller sparas åt operatören på asfaltverket, detta kan också göras off-line vid behov.

Spårning av den beläggda asfalten

AmoTrack använder en molnlösning som lagringsplats för informationen på den belagda asfalten. Det är möjligt att söka upp och se vart enskilda billaster har blivit belagda, genom att söka enligt datum och tid då lastbilen lastat på asfaltverket. Detta gör det mycket enkelt att spåra upp och kontrollera vad som skett ifall problem uppstått på den belagda asfalten.

Nyckelegenskaper och optioner

  • GPS-baserad, realtids spårning av asfalt lastning och avlastning
  • Lätt kommunikation mellan asfaltverk och beläggning
  • Sök och filtreringsfunktioner enlig produkt och last ID
  • Lätt gränssnitt både på dator och på tabletten
  • Möjlighet att se när beläggningen stannat upp (option)
  • Värmeuppfölning med infraröd strålning (option)
  • Termografisk bild på den belagda asfalten (option)