Amomatic industriella styrsystem

Förutom styrsystemet specifikt för asfaltverk, erbjuder vi på Amomatic ett brett sortiment av industriella styrsystem för andra processer. Vår anpassbara lösning är robust och erbjuder oöverträffade diagnostik och övervaknings möjligheter

Amomatics industriella styrsystem inkluderar både hårdvara och mjukvara för effektiv operation av processindustri och energiproduktion. Vår teknologi kan användas till exempel för industriella brännare, torktrummor eller kallmatare.

Olika tillämpningar skräddarsys alltid enligt processens krav, vilket ger den perfekta lösningen även för de mest krävande processer.

Nätverk och anpassbarhet 

Vårt industriella styrsystem byggs av det senaste teknologin tillgängligt, detta möjliggör att lösningen ger er möjligheten att också styra processen på distans, eller övervaka och spara data med hjälp av våra web-baserade applikationer.

Säkert och användarvänligt

Amomatics industriella styrsystem kan hantera flertaliga apparater och enheter i en helhet. Alla parametrar kan göras tillgängliga eller blockeras för specifika användare, som gör systemet säkert och skyddat. Distanskontakten är skyddat med effektiva brandväggar.

Vårt användargränssnitt är lätt att lära och hantera, det kan även översättas och anpassas för olika språk, vid behov.

Tillgänglighet

Amomatics industriella styrsystem kan användas vid följande applikationer:

  • Brännare
  • Kallmatare
  • Torktrummor
  • Asfaltlagersilon
  • Återvinningsutrustning